PLATSEN

Under tallarna

Under Tallarna är Undrets fysiska plats. Ett odlingskooperativ beläget i ett skogsbryn i Järna med andelsförsäljning av grönsaker till hushåll, förskolor, LSS-boenden och tre restauranger. Under Tallarna är också en plattform där det skapas tvärdisciplinära möten och evenemang av olika slag samt en utbildningsplats för odling, mat och miljöfrågor.

Gården tros ha en flera tusenårig historia, genom historien har den bland annat varit en tunagård och platsen för den första biodynamiska gården i Järna på 1930-talet. Under Tallarna startade 2012 på en då övergiven bit mark och idag drivs platsen av 6 personer med olika bakgrund. Den helhet som kallas Under Tallarna är vad som växer fram ur deras samlade erfarenheter från en rad olika fält, men också ur platsens egna naturliga kvaliteter och ur de hundratals människor som på olika sätt, av olika anledningar och i olika utsträckning söker sig till skogsbrynet för att vara med och samskapa platsen. Genom sin verksamhet strävar Under Tallarna efter att finna nya sätt att förhålla sig till ekonomi, makt och tid som går bortom det som råder i dagens samhälle.

Under Tallarna, Rönnvägen 25, 15330 Järna

Undret  - en sammankomst för lärande, nätverkande och samverkan inom mat, småskaligt jordbruk och miljö. 

Följ Undret:              Sprid ordet:

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

Kontakt
Yannick Porter 

yannick@undertallarna.se

Foton av
Erik Olsson, Leonarda Arcidiacono & Mostyn De Beer.

Pressrum